Bizler, farklı pencerelerden bakabilme yeteneğine sahip bir ekip olarak, teknolojinin ve verinin nimetlerini bilen, işbirliğine açık, değişimi kovalayan, uygun çözümleri bulmada esnek, doğruları ifade edecek kadar şeffaf, müşteri deneyimine ve sonuçlara odaklı, çevik kararlar alan ve disiplinle uygulayan ve bilgiyi paylaşarak İK yetiştiren bir iş yapma kültürüne sahibiz.

Temel Aygün

PhD.AE

Dijital Dönüşüm Direktörü

 • 10+ Yıl, Ambalaj Sektörü, ERP & MES Çözümleri
 • 10+ Yıl, Tekstil Sektörü, ERP & Otomasyon Çözümleri
 • 10+ Yıl, Tübitak MAM & İTÜ UUBF Akademik Çalışmalar

Mete Baysal

MSc.ME

Yeni, Yenilenebilir ve Temiz Enerji Teknolojileri Grup Başkanı

 • 35 Yıl, Endüstriyel Proje Dizaynı ve Geliştirmesi ile Teknik ve Ekonomik Fizibilite Etütleri, “Due Diligence” ve Yatırım Finansmanı Çalışmaları
 • 25+ Yıl, Endüstri ve Enerji Altyapı Uygulamaları Üst Yöneticiliği
 • 25+ Yıl, Kojenerasyon ve Trijenerasyon ile Termik Santral Uygulamaları
 • 15+ Yıl, Denetim ve Düzenlemeye tabi Ulusal ve Uluslararası Enerji Uygulamaları ve Tarife Metodolojileri
 • 15+ Yıl, Doğalgaz E&P, Dağıtım, Toptan Satışı, CNG ve LNG Uygulamaları ve Ticareti
 • 15+ Yıl, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
 • 10+ Yıl, Elektrik İletim ve Dağıtımı (T&D) ile Toptan ve Perakende Satışı
Serkan Gülener

Serkan Gülener

MBA

Dijital Gelişim Direktörü

 • 10+ Yıl, Kurumsal Strateji Geliştirme ve Hedef Yayılımı Danışmanlığı
 • 10+ Yıl, Organizasyonel Dönüşüm ve Kurum Kültürü Danışmanlığı
 • 10+ Yıl, Yönetici ve Liderlik Yetkinlikleri Koçluk ve Eğitimciliği

Murat Altan

BA Economics

Dijital Projeler Yöneticisi

 • 5+ Yıl, Ambalaj Sektöründe ERP & MES Uygulamalası
 • 8+ Yıl, Intellect – Appian BPM & SAP B1 ERP Uygulamaları
 • 10+ Yıl, Tekstil Sektöründe ERP, MRP, WHM & Otomasyon Uygulamaları

Numan Bayrak

BA Economics

Danışma Kurulu Üyesi

 • 40+ yıl Dış Ticaret, Uluslararası Ticaret , Yurtdışı firma yöneticiliği.
 • 25+ yıl Ambalaj, Gübre, İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayiciliği.
 • 10+ yıl Kurumsal Strateji Geliştirme, Business Lobi ve Risk Yönetimi
 • 15+ yıl Satış Pazarlama ve yurtdışı açılım danışmanlığı.
 • 10+ Yıl Kurumsal Strateji Geliştirme  Danışmanlığı
 • 5+  Yıl, Kurumsal Dijitalleşme , Tedarik Zinciri Optimizasyon ve Planlama  öngörü danışmanlığı.
 • 25 + Yıl Futurist olarak teknoloji odaklı ilişki yönetimi danışmanlığı.

400ün üzerinde fabrikada uygulamaya alınmış yazılım geliştirme, otomasyon, veri toplama iş bilgisi ve deneyimine sahibiz.

Yıllardır PLC (Programlanabilir Mantık Devresi)’den OPC (PLC içeren Operatör Panel)’ye ve/ya IPC (Endüstriyel Bilgisayar)’ye uzanan bir altyapı üzerinde ve her zaman güncel çözüm üretebilme kabiliyetine sahibiz.

Uçtan uca hizmet anlayışı ile kurumların endüstriyel network altyapısından başlayarak, sensör ve veri toplama yapılandırmasıyla SCADA çözümlerine, verinin söz konusu olduğu yerde “olmazsa olmaz olan” Siber Güvenlik altyapı çözümlerine, yazılım geliştirme ve entegrasyon hizmetleriyle üretim operasyonlarının dijital (MES & MOM) yönetimine, toplanan verilerin izlenmesi yanında işlenerek değerli bilgi çıkarımlarını sağlayacak Dashboard, Andon, KPI yönetimi uygulamalarına, Makina Öğrenmesi (ML), Derin Öğrenme (DL), Yapay Zeka (AI) algoritmaları ile kararı veriye verdirecek yönetim kurallarının uygulanarak öğrenilmesini sağlayacak gelişkin karar destek yapılarına ve sonuçta Dijital Fabrika yapılandırmasına kadar çözüm sağlayacak birikime sahibiz.

Her bir müşterinin kendine has yapısını ve önceliklerini doğru tesbit ederek, teşhis ve tedavi aşamalarını da yine müşteriye özel olarak planlayacak Stratejik Yol Haritası hazırlayacak kapasiteye sahibiz.

Müşterilerimizin önceliklerine ve/ya önemine göre oluşturulacak proje çözümlerinin sağlayacağı faydayı ortaya koyacak metriklere (ROI/TCO) sahibiz.

Ekosistemimizin oluşturduğu sinerji ile Dünya Standartlarında “Made In Germany” Etiketi ile Hizmet ve Çözümler (Siber Güvenlik, Bulut Teknolojileri, Mobil Uygulamalar, Dashboards (OEE, KPIs) Uygulamaları, Veri Analitiği (ML, DL, AI) Uygulamaları, ERP, CRM, Dijital Pazarlama, Yeni İş Modelleri, Gelişim Danışmanlığı) sunma imkanına sahibiz.

Tüm projelerimizde hizmet ettiğimiz firmada “kalıcı sistem geliştiriciler” yetiştirmek için extra gayret gösteriyor ve insan yetiştirme ve yapılana sahip çıkma yönünde iş üstünde eğitimler veriyoruz.

Çözüm teslimatı sonrasında sipariş sırasında sözünü verdiğimiz faydanın sağlamasının yapılması için bir süre daha proje ekibiyle birlikte firmada kalıyor ve hedeflerin yakalanmasını ve sürdürülebilir olmasını garanti altına alıyoruz.