Ekosistemimiz içinde yer alan her biri kendi konusunda yetkin iş ortaklarımız ve 400’ü aşan uzman insan kaynağımız ile müşterilerimizin dijital dönüşüm süreçlerine kılavuzluk yapıyoruz. Sadece teknoloji, sadece otomasyon, sadece bilişim, sadece organizasyon, sadece yönetim ve/ya sadece danışmanlık odaklı değil, bütünleşik çalışan çözümlerimizle firmanın kültürel dönüşümünü sağlıyor ve bunu sürdürülebilir kılacak iş modellerini oluşturuyoruz.

TAU

Üniversite – Sanayi İşbirliği

Anadolu Sinerji

SAP B1 ERP, CRM, WHM Çözümleri

Dacel

Endüstriyel Network,
Otomasyon & SCADA Çözümleri

TrexDCAS

MES & MOM Çözümleri

EURODMC

Dijital Pazarlama Çözümleri

Grupas

Operasyonel Mükemmellik &
Kurumsal Gelişim Hizmetleri

Arkeon

Strateji Analizi, Uygulama ve
Geliştirme Hizmetleri

Netsmart

Bulut Uygulamaları ve
Siber Güvenlik Çözümleri

Arge Bilişim

Tekstil Odaklı IoT & MES Sistemleri

RSU

Siber Güvenlik Çözümleri

IFS

ERP Çözümleri

Ali Özel

Satış & İK Eğitimleri

Bulutistan

Bulut Çözümleri