Mete Baysal

Dr. M. Temel Aygün

PhD.AE Dijital Dönüşüm Direktörü

E Plato Teknoloji A.Ş.

Dijitalleşme, geleneksel iş süreçlerini, hizmetlerini ve ürünlerini dijital teknolojilerle dönüştürme sürecidir. Dijital Dönüşüm ise, işletmelerin daha hızlı, verimli ve rekabetçi olmalarını sağlayacak insan-teknoloji-süreç yapılanmalarını yeni bir bakışla (yeni iş modeliyle) hayata geçirme sanatıdır. Bu dönüşüm, işletmelerin fiziksel ortamdan dijital bir platforma geçişini içerir ve genellikle veri analitiği, yapay zeka, bulut bilişim ve diğer dijital teknolojilerin kullanılmasını gerektirir.

Firmalar, Müşteri Deneyimini artırarak, Organizasyon Yapısını dayanıklı hale getirerek, Operasyonel Süreçleri sürekli iyileştirerek ve Teknolojik Altyapıları geliştirerek yeni iş modellerine uyum sağlamak zorundadır. Ancak bu şekilde hayatta kalmayı sürdürebilirler. Önümüzdeki 5 sene içinde global dünya firmaları (Almanya, Japonya, ABD, Kore, Singapur vve Çin başta olmak üzere) Dijital Dönüşüm gereklerine uyum sağlamayı hedeflemişlerdir. Ne yazık ki ülkemiz dijital dönüşüm konusunda yeterli adımları atabilmiş değildir. Ülkemizdeki firmaların Dijital Olgunluk Değerlendirme çalışmalarında aldığı not 5 üzerinden ortalama 3,5 düzeyindedir. Bu durumu daha iyi hale getirmek için;

  1. Müşterilerine daha iyi hizmet sunmaya, daha iyi müşteri deneyimi ve sadakati sağlamaya önem vererek müşteri memnuniyetini artırmalı,
  2. Rakiplerine göre dijitalleşmiş iş süreçleri ile daha hızlı ve etkili çalışma ortamlarını oluşturarak rekabet avantajı sağlamalı,
  3. Dijital teknolojiler yardımıyla otonom süreçlerle insan hatalarını azaltarak ve maliyet tasarrufu sağlayarak verimliliği artırmalı ve
  4. Büyük veri analitiği ile işletmelerin stratejik kararlar almasını kolaylaştıracak değerli bilgiler oluşturmalıdır.

Dijital Dönüşüm için ön şart çalışanlarımızın düşünce yapılarını değiştirmekten geçer. Yani insanlarımızın kabul etmediği ya da sahiplenmediği değişimler süreklilik kazanmaz. Yönetim gurusu olarak bilinen Peter F. Drucker bu durumu şu sözlerle ifade etmiştir: “Kültür, stratejiyi kahvaltıda yer!”.

Dijital Dönüşümün amacı, firmanın, Endüstri 4.0 kapsamında, stratejik/yönetimsel, organizasyonel ve operasyonel çalışma koşullarının güncel fotoğrafını çekerek Mevcut Durum Analizini (Kurumsal Dijital Karne) yapmak, elde edilecek bulgular, öneriler ve çözümlerle hedeflenen menzile ulaşmak için öncelikli projelerin hayata geçirilmesini sağlamak ve bu yenilikçi anlayışı sürekli kılmaktır.

Günümüzde, global ölçekte, yapılan Dijital Dönüşüm projelerinin 2/3’ü başarısız olmaktadır. Bunun nedenleri; firma içinde dağınık fikirlerin oluşması, süreçlerle ilgili gerçek ihtiyaçların bilinmemesi, dokümantasyonu gerektiren becerilerin eksikliği ve proje yapma yetkinliğine sahip yeterli insan kaynağının bulunmayışı yanında en önemlisi yönetimin desteğinin yokluğudur. Başarılı bir Dijital Dönüşüm Projesi için sırasıyla iyi bir kılavuza, kapsamlı bir işletme analizine, öncelikleri ve önemi belirleyecek bir yol haritasına ve dijital kurum kültürünü destekleyecek bir altyapıya sahip olmak gerekir.

Netice olarak, Dijital Dönüşüm; veri odaklı bir çalışma sistematiği ile üretimde verimliliği, süreçlerde optimizasyonu, insan iletişimlerinde kaliteyi artırmanın yanı sıra meydana gelen problemlere/durumlara karşı çok daha hızlı ve doğru karar alınmasını sağlar.