Yenilenebilir Enerji Yatırımları / Güneş Enerji Santralleri

Yenilenebilir enerji, daha sürdürülebilir ve esnek bir geleceğin anahtarını sınırlı fosil yakıtların aksine sürekli yenilenen güneş ışığı, rüzgar, su, biyokütle ve jeotermal ısı gibi doğal kaynaklar sayesinde elinde tutmaktadır. Bu bol ve temiz kaynaklardan yararlanarak küresel ısınma ve iklim değişikliklerini engelleyebilir, hava kirliliğini azaltabilir, enerji bağımsızlığını teşvik edebilir ve enerji verimliliğini de artırarak ekonomik büyümeyi destekleyebiliriz.

Yenilenebilir enerjiye geçişin, belirli ihtiyaçlara göre uyarlanmış bilgi ve rehberlik gerektiren karmaşık bir süreç olabileceğinin farkındayız. Çatınıza küçük ölçekte güneş panelleri kurmak isteyen bir kişi, faaliyetlerinize yenilenebilir enerjiyi entegre etmek isteyen bir işletme sahibi veya bölgenizin enerji ortamını şekillendiren bir politika yapıcı olun, bilgiye dayalı kararlar vermenize ve yenilenebilir enerjinin faydalarını en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olmak için sistem boyutlandırma, maliyet tahmini, düzenleyici çerçeveler, teşvik programları ve en iyi uygulamalar hakkında kapsamlı rehberlik hizmetleri sağlıyoruz.

Güneş enerjisi uygulamaları bilhassa güneş ışığını doğrudan elektriğe dönüştüren fotovoltaik (PV) teknolojisine dayanır. Güneş fotovoltaik modülleri olarak da bilinen güneş panelleri, silikon gibi yarı iletken malzemelerden yapılmış birbirine bağlı çok sayıda güneş hücrelerinden oluşur. Güneş ışığı (fotonlar) bu hücrelere çarptığında, elektronların hareketini uyararak doğru akım (DC) elektrik yükü oluşturur. Bu DC gücü daha sonra bir invertör tarafından alternatif akıma (AC) dönüştürülerek elektrik şebekesiyle veya doğrudan kullanımla uyumlu hale getirilir. İşletme sırasında sıfır sera gazı emisyonu salınarak iklim değişikliğinin ve hava kirliliğinin azaltılmasına yardımcı olur.

Güneş enerjisi sistemleri, küçük konut kurulumlarından büyük ölçekli güneş çiftliklerine kadar çatılar üzerinde veya uygun arazilere yerleştirilerek çeşitli ölçeklerde kurulabilir. Güneş enerjisi ayrıca şebeke dışı uygulamalarda, özellikle uzak bölgelerde veya acil durumlarda çok önemli bir rol oynar. Güneş enerjili sistemler, güvenilir bir şebekeye erişimin sınırlı olduğu veya hiç olmadığı evlerde, okullarda, hastanelerde ve afet müdahale merkezlerinde şarjlı batarya uygulamaları ile entegre edilerek aydınlatma, ısıtma ve temel cihazlara güç sağlamak için güvenilir ve sürekli elektrik sağlayabilir.

Anahtar teslimi proje mühendisliği hizmetlerinin yanı sıra, proje yönetimi, işveren mühendisliği, tedarik, kurulum ve denetim hizmetleri ile devreye alma işlemi sonrasındaki bakım hizmetleriyle santralınızın teknik ve ekonomik en uygun konfigürasyonda kurulumu sürecinde ve işletme döneminde sürekli yanınızdayız. Yenilenebilir enerjiyi, geçmişi veya uzmanlık düzeyi ne olursa olsun herkes için erişilebilir ve ilgi çekici hale getirmeyi hedefliyoruz.

Ulusal ve Uluslararası Platformlarda, 

 • Güneş (PV ve CSP) Enerji Santralları (GES)
 • Rüzgar Elektrik Santralları (RES)
 • Küçük Barajlı ve Nehir tipi Hidroelektrik Elektrik Santralları (HES), 
 • Jeotermal Elektrik Santralları (JES)
 • Biokütle ile Biogaz Enerji Santralları (BES), 
 • Bataryalar ile diğer Kimyasal ve Potansiyel Enerji/Elektrik Depolama Tesisleri
 • Yeşil ve Mavi Hidrojen Üretim Teknolojileri (Elektrolizörler) ile Uzun Süreli Depolama ve Taşıma Uygulamaları 
 • Yakıt Hücreleri
 • Yeşil Amonyak ve Metanol Üretim ve Lojistik Uygulamaları
 • Enerji Verimliliği
 • Dekarbonizasyon Teknolojileri ve Uygulamaları 
 • Kojenerasyon (Birleşik Elektrik ve Sıcak Isı Üretimi)
 • Trijenerasyon (Birleşik Elektrik ile Sıcak ve Soğuk Isı Üretimi)
 • Endüstriyel Ölçekte Yerleşik Yakıt Hücreleri
 • 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
 • 5346 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanımı Kanunu
 • 4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu
 • Uluslararası Uygulamalar
 • Avan ve Temel Mühendislik Etütleri
 • Teknik ve Ekonomik Fizibilite Etütleri ve Hassasiyet Çalışmaları
 • Ulusal ve Uluslararası “Due Diligence” ve Proje Finansmanı Çalışmaları
 • Ulusal veya Uluslararası coğrafyada mahalde (in-situ) detaylı ve titiz inceleme ve denetim 
 • Birimlerin öncelikle alt-üst akışlı incelemelerinin yapılması ve sonrasında etraflı toplantılarla KPI analizlerinin çıkarılması
 • Aksayan ve/ya gereksiz fiziki ünitelerin ve organizasyonel birimler ile arayüzlerin hızlı tespiti ve aksiyon için önerilerin ivedilikle sunulması
 • Sorunların detaylı analizinin yapılması ve -mümkün olduğunca- çoklu ve alternatif çözümler sunulması
 • İşletmelerin güncel ve gelecekteki faaliyet değerlerinin gerçekçi tespiti
 • Üst Yönetimle senkronize ve interaktif çalışma
 • Çalışmaların Türkçe ve/ya İngilizce dillerinde gerçekleştirilmesi ve raporlanması