DAMA MES (Makinalardan Veri Toplama, Ölçme ve Değerlendirme Sistemi)

Veri olmadan bilgi, bilgi olmadan karar destek ve yönetim aşamaları olmuyor. Olur gibi görünse de sağlıklı olmuyor. Tüm işletme sahipleri bunu biliyor. Artık veri tüm işletmelerin “yeni yakıtı”, üstelik tükenmeyen bir yakıt. Her dem daha fazla veri ile elleşerek yani veriyi işleyerek, işlerken önceki deneyimlerden istifade ederek, değişen durumları dikkate alan akıllı algoritmalar kullanarak, hatta daha ileri giderek sistemin kendi kendine geliştireceği bir takım yapay çıkarımları kullanmasına da izin vererek işletme için katma değerli bilginin karara dönüşmesini ve işletmenin veriye dayalı yönetimini sağlamak günümüzün kaçınılmaz gerçeklerinden. Siz bu düşüncenin neresindesiniz? Bilemiyorum ama bildiğim birşey var : Artık üretim otomasyonsuz, otomasyon verisiz, yönetim bilgisiz ve sistemsiz olmuyor.

MES (Manufacturing Execution System) sistemimizi Bakım-Onarım ve Kalite Yönetimi otomasyonu çözümlerimizle de destekleyerek bütünleşik çözümler oluşturabiliyoruz.

Veriyi bilgiye dönüştürme sürecinde, 

   1. Her türlü makinadan ve ortamdan veri toplama, ölçme, işleme, değerlendirme, uyarma, yönlendirme ve saklama konularında uzmanız.
    1. Üretim bilgisi
    2. Fire bilgisi
    3. Duruş bilgisi
    4. Nem, sıcaklık, gürültü, akım, rüzgar, hareket, sensör, insan, makina, alarm ölçümleri, izlemeleri, takipleri ve yönetimleri
   2. Ergonomik, esnek ve teknolojik çözümlerimizle sadece verinin toplanması konusunda değil
   3. Mobil izlenmesi, raporlanması, darboğazların uyarılması
   4. Makinaların planlama, kapasite ve sıralama optimizasyonlarının yapılması
   5. Dashboard üzerinden üretime yönelik KPI’ların izlenmesi 
   6. Sektörel BI çözümleri konusunda yönetici özet raporların hazırlanması 

çözümlerimizle de her zaman yanınızdayız. 

IIoT (Industrial Internet of Things, Ortamdan Veri Toplama, İzleme, İşleme ve Değerleme) Uygulamaları ile

   1. Enerji Yönetimi Otomasyonu
   2. Gürültü Ölçüm
   3. Sıcaklı & Nem Değişimlerinin İzlenmesi
   4. OEE Toplam Ekipman Verimliliği
   5. Yapay Zeka Destekli Üretim

MOM (Manufacturing Operations Management) Uygulamaları

İşletmenizdeki tüm modüler yapıları birbirine bağlayarak bütünleşik veri kullanımını, işletmenin KPI’larla yönetimini, anlık olarak üretim durumunun izlenmesini, olası darboğazların uyarılmasını ve önlem alınmasını ve fabrikanın dijital yönetimini sağlayan bir çözümdür.

Sonuçta hedeflenen fayda,

 1. Üretim alanının dijitalleştirilerek gerçek zamanlı operasyonel izlenebilirliğin sağlanması
 2. Uçtan uca süreçlerin dengelendirilmesiyle teslimat süresinin kısaltılması
 3. Süreçlerin kontrolü ile ilk seferde kalitenin garanti edilmesi
 4. Verimliliği artırarak maliyetlerin azaltılması
 5. Sistemin benimsenmesini sağlayarak değer katacak projelendirme

Değerin hızlıca uygulamaya alınmasıyla yatırımın geri dönüş zamanının kısaltılması sağlanır.

ERP ve MES sistemiyle entegre çalışacak şekilde yapılandırılan modüller

 1. Kalite Güvence Entegrasyonu
 2. Bakım-Onarım (Kestirimci Bakım) Entegrasyonu
 3. Üretim Kontrol Süreçlerinin Entegrasyonu
    • Hazırlık
    • Üretim
    • Süreç

faydanın etkin bir şekilde oluşmasına neden olur.