Dijital Pazarlama

Dijital teknolojilerdeki gelişmeler tüm dünyadaki çalışma şekillerini doğrudan ve derinden etkilemektedir. İletişim kolaylığının (!) zirveye çıktığı günümüzde, artık herkes, her an ve her yerde ulaşılabilir durumdadır. Güncel hayatımızda, daha yakın bir geçmişin olmazsa olmazı SMS mesajlaşmaları ve hatta e-posta gönderileri yerini WhatsApp uygulamasına bırakmıştır. Çağın getirdiği değişim ve dönüşümlere paralel olarak iş modelleri bazında yıkıcı-yenilikçi dijital yaklaşımlar gündemimizdedir. Endüstri 4.0 kapsamında ele alınan bu (d)evrim şüphesiz pazarlama faaliyetlerinde de dijital dönüşümü kaçınılmaz kılmaktadır.

Bu eğitim içeriğinde, dijital pazarlama araçlarının geldiği son durum hakkında bilgi verilerek, kurumsal pazarlama faaliyetleri kapsamında dikkat edilmesi gereken öncelikler ve özellikler katılımcıların farkındalığına sunulacaktır. Amaç çözüm sunmak değil, çözüme giden yoldaki dikkat noktalarını ve sürecin zorluklarını katılımcılara aktarmaktır. Bu konuda profesyonel dış desteğin alınması ve bu desteğin sürekli gelişim gösterecek şekilde ayarlanması dijital pazarlama odaklı süreçlerin başarısı için anahtar kararlardır.