Büyük Veri Analizleri

Veriyi topladıktan sonra eldeki verinin işlenmesine ayıracağımız kaynaklar petrolün rafineride elde edilme sürecine oldukça benziyor. En önemli farkı ise verinin defalarca işlenebilme özelliği; üstelik her seferinde bize daha faydalı sonuçlar üreteceği de muhakkak.

Bu kapsamda gündeme gelen Derin Öğrenme, Makina Öğrenmesi ve Yapay Zeka yöntemleri elde edilen verinin bilgiye dönüştürme sürecinde, kararın veriye aldırılması açısından önemli değerler ortaya koyuyor.