Çözümlerimiz

  • Siber Güvenlik
  • Bulut Teknolojileri
  • Dijital Pazarlama
  • İK Eğitimleri ve Süreç Geliştirme
  • Otomasyon ve SCADA
  • MES, IIoT, MOM Uygulamaları
  • ERP, CRM, WHM, CSM Sistemleri
  • Entegrasyon Projeleri

Müşterilerimize katmadeğer sağlamayan işletmelere çözüm demiyoruz!

Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm

Henüz 3. Endüstri devrimini tam olarak yakalayamamış olmamıza rağmen, önümüzdeki tehdit/fırsat ikilemini lehimize çevirecek teknoloji yatırımlarını, işletmelerimizin kültürünü de değiştirecek şekilde insan ve süreç birlikteliğinde düşünmek durumundayız. Sadece yenilikçi ve iyileştirici değil, yıkıp yeniden yapmayı göze alarak, dünyaya entegre olacak çözümleri üretmek zorundayız. Bundan öncekiler kaçan trenlerdi, bu seferki uzay mekiği; mazeret kabul etmiyor!

Entegrasyon

Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm kapsamında sistemler arası iletişim öncelikli bir konudur. Deneyimlerimizle, gerek yatay (iş ortakları arasındaki sistemlerin konuşturulması) gerek dikey (kurumda mevcut ERP, CRM, BPM, MRP, MES vb) sistem iletişimlerinin sağlanması için hazırız.

Otomasyon

Verilerin oluştuğu ve bilgiye dönüştürüldüğü ilk katman olarak otomasyon çok önemli olmasına rağmen çoğu firmamız tarafından çok ihmal edildi. Yeni çağ verinin enerji olduğu günleri vurguluyor. Işletmelerin enerjisini artırmak, sarfiyatların boşuna kaybolmasını önlemek için olup bitenlerin anlık takip edilmesi ve toplanan verilerin akıllı çıkarımlar yapacak şekilde işlenmesi üretim verimliliğini artırmak için birinci derecede önemlidir.